18321

Cerrahi

Polikliniğimizde her türlü operatif işlem, tıbbi donanıma sahip, steril ameliyathane koşullarında gerçekleştirilir.